fbpx

Panel logowania

niedziela, 09 styczeń 2011 13:51

ZŁOM INFO PL - klasyfikacja złomu stalowego wsadowego


Złom wsadowyZłom stalowy wsadowy - jest to złom przygotowany do bezpośredniego użycia w procesie stalowniczym, o określonym składzie chemicznym, dopuszczalnym zanieczyszczeniu, postaci, wymiarach i masie, określonych przez Odbiorcę, umożliwiający ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie go jako wsadu w procesie wytapiania stali. Złom stalowy wsadowy dzielimy na odpowiednie klasy, które przedstawia poniższa tabela.

ZŁOM STALOWY WSADOWY
Rodzaj i
klasa wg
PN-85
/H-15000
Postać Wymiary max
[mm]
Zanieczyśzczenia
[%]
Nazwa potoczna
W1 Złom kawałkowy z przeróbki
plastycznej
grubość ścianki > 6 mm
1000x500x500 niemetal. <2 średni
W2 Złom kawałkowy poamortyz.
(taśmy, druty, pręty)
grubość ścianki > 4 mm
1000x500x500 niemetal. <2 lekki
W3 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 8 mm
300x300x200 niemetal. <1,5 ciężki
W4 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
300x300x200 niemetal. <1 niebieski gruby
W5 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
1000x500x500 brak niebieski gruby
W6 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 6 mm
500x300x200 niemetal. <1,5 średni
W7 Złom kawałkowy bez drutów
grubość ścianki > 7 mm
1000x500x500 niemetal. <1,5 średni
W8 Złom kawałkowy krótko cięty z
odcinkami rur
1000x500x500 niemetal. <1,5 prasonożyca, prasa
W9 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
2000x1000x800 niemetal. <3 paczki
W10 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
600x500x300 niemetal. <2 paczki
W11 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
1500x800x800 niemetal. <3 paczki
W12 Brykiety z wiórów - niemetal. <3 brykiety
W13 Wióry luzem i złom drobny dł.< 150 niemetal. <3 wióry
W14 Odpady powstające w hali
odlweniczej nie wym. przerobu
1200x250x250 niemetal. <5 skrzepy
W15 Skrzepy stalowe przerobione
mechanicznie
< 800 żużel <10 skrzepy
W16 Złom wielkopiecowy obejmujący
kawałki i wióry
150x150x150 niemetal. <1,5 wielkopiecowy
W17 Liny stalowe różne niemetal. <3 liny
złom strzępiony Złom postrzępiony < 200 brak strzępy