fbpx
  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału CZOK pompownia „Pstrowski” w Zabrzu

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 40,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie, miasto Zabrze
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 30.09.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z fizycznej likwidacji obiektów Zakładu Przeróbczego Oddziału KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” w Katowicach:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom kabli aluminiowych Al (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 30.09.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji budynku nadszybia #Witold II oraz likwidacji wieży szybu Witold II pompowni Jan Kanty, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych Oddziału CZOK na terenie pompowni stacjonarnej Jan Kanty w Jaworznie:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom kabla aluminiowego Al, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,8 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)


 2. złom kabla miedzianego Cu, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,5 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie, miasto Jaworzno
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 30.09.2020 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z prac likwidacyjnych poprzez wyburzenie obiektów budowlanych, likwidacji linii energetycznych oraz bieżącej likwidacji środków trwałych Oddziału KWK „Pokój I - Śląsk”, Ruch „Śląsk” w  Rudzie Śląskiej

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom kabla aluminiowego (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 2. złom aluminium (kod odpadu 17 04 02), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,0 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-6 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 60,0 Mg  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie, miasto Ruda Śląska
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 30.09.2020 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z rozbiórek obiektów budowlanych ZPMW, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w  Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy klasy N-6 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 13,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 01.10.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z rozbiórki infrastruktury Oddziału „Centrum”, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 7

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-6, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie, miasto Bytom 
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 01.10.2020 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z rozbiórki budynków oraz likwidacji środków trwałych Oddziału KWKCL Rejon Polikwidacyjny Kazimierz Juliusz, składowany w SSW w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej 1

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N-6 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 15 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 5 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 3. złom stalowy niewsadowy klasy N-5 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 10 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),  
Województwo  Śląskie, miasto Sosnowiec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 01.10.2020 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji lub wymiany pracujących środków trwałych na szybach: „Rozdzieński”, „Pułaski”, „Giszowiec” „Poniatowski”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”, w Katowicach w poniżej wymienionych lokalizacjach:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-2, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 50 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 40 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-6, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 110 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 4. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 37 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),

 5. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 245 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 01.10.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

wtorek, 01 wrzesień 2020 12:41

Sprzedaż złomu stalowego i koloroweg.

Przedmiot zamówienia/ przetargu:  Sprzedaż złomu stalowego i koloroweg.
Szacowana ilość złomu [Mg]:  -----  
Województwo:  łódzkie
Miasto:  Łódź
Termin składania ofert/ dokumentów:  2020-09-16
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:  2020-09-21  
wtorek, 01 wrzesień 2020 12:34

Sprzedaż złomu.

Przedmiot zamówienia/ przetargu:  Sprzedaż złomu.
Szacowana ilość złomu [Mg]:  ----
Województwo:  zachodniopomorskie
Miasto:  Szczecin 
Termin składania ofert/ dokumentów:  2020-09-14
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:  2020-09-14
Strona 1 z 177

Szukaj w przetargach

Panel logowania

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 139 gości oraz 1 użytkownik.