fbpx
  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji obiektów i budynków na powierzchni oraz urządzeń po szybie „Julian II” i „Julian IV” Oddziału KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich zlokalizowany w Piekarach Śląskich przy ul. Generała Jerzego Ziętka 1:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 98,0 Mg (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 119,9 Mg (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową).

Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 18.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 20.07.2022 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji infrastruktury byłej Kopalni „Śląsk” w Oddziale Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon Polikwidacyjny „Śląsk” w Rudzie Śląskiej zlokalizowany w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 12:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 18.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 20.07.2022 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji infrastruktury oraz środków trwałych Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu  składowany na terenie KWK „Centrum” przy ul. Łużyckiej 7 w Bytomiu: 

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 57,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-6, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 14,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 60,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 18.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 21.07.2022 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji  budynków wraz z wyposażeniem w rejonie szybu „Roździeński”, likwidacji budynków wraz z wyposażeniem oraz likwidacji i wymiany wyeksploatowanych części pracujących środków trwałych zlokalizowanych w rejonie Szybu „Pułaski” Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, składowany na terenie Szybu „Pułaski” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 (poz. 3,5,6) oraz na terenie Szybu „Roździeński” w Katowicach przy ul. Kosmicznej (poz. 1,2,4):

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-2, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-6, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 30,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 4. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 5. złom silnikowy, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 15,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 6. złom kabli aluminiowych  w otulinie o różnym przekroju i typie, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 9,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 18.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 21.07.2022 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji infrastruktury oraz środków trwałych Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu  składowany na terenie KWK „Centrum” przy ul. Łużyckiej 7 w Bytomiu: 

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. Złom kabli aluminiowych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. Złom kabli miedzianych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. Złom kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 2,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. Złom silnikowy, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 30,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 18.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 21.07.2022 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z rozbiórki połączenia normalno-torowego (tor szlakowy po byłej KWK „Miechowice”) Oddziału  KWKCL w Dąbrowie Górniczej, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej 1:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-6, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 21,5 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 12.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 14.07.2022 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji estakady węglowej pomiędzy szybem „Roździeński” a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie „Pułaski”, z likwidacji budynków wraz z wyposażeniem oraz likwidacji i wymiany innych środków trwałych zlokalizowanych w rejonie szybu „Pułaski” Oddziału KWK „Wieczorek II” składowany na terenie Szybu „Pułaski” w Katowicach przy ul. Szopienickiej:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-3, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 140,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 110,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 4. złom kabli miedzianych w otulinie o różnym przekroju i typie, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 12.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 14.07.2022 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z działalności byłego zakładu SRK S.A Oddział  KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary”, zlokalizowany w Katowicach przy ul. T.Boya Żeleńskiego 95:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. Złom baterii akumulatorów Pb, (kod odpadu 16 06 01*), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,6 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 12.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 14.07.2022 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom  pozyskany w wyniku prac remontowych, wymian i likwidacji obiektów budowlanych, infrastruktury oraz maszyn i urządzeń pompowni Oddziału CZOK w Czeladzi, położonych w kilku miastach województwa śląskiego:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom akumulatorowy, (kod odpadu 16 06 01*) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,9 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 12.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 14.07.2022 r. począwszy od godz. 10.30 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji infrastruktury powierzchniowej oraz likwidacji szybów nr II i III w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu,  składowany na terenie Oddziału przy ul. Piaskowej 35:

Szacowana ilość złomu [Mg]
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 

 4. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 08.07.2022r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 12.07.2022 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Strona 1 z 208

Twój Pakiet

W tej chwili nie posiadasz aktywnego planu abonamentowego. Aby skorzystać z wielu dostępnych możliwości, aktywuj już teraz wybrany Pakiet.

Szukaj w przetargach

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 184 gości oraz 1 użytkownik.