fbpx
niedziela, 07 czerwiec 2009 13:08

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

   złom PDFKatalog odpadów z dnia 27 września 2001 r.

Poniżej wybrane, najczęściej używane kody odpadów w handlu i obrocie złomem.

Kod odpadu złomu Pochodzenie odpadu - złomu
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 04*,
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 01*,
17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 05 04, 17 05 06,
17 05 08, 17 06 01*, 17 06 05*,
17 08 02, 17 09 04, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 04 11
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych.
10 13 14 Odpady betonowe.
10 13 82 Wybrakowane wyroby betonowe.
02 01 10 Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10,
10 02 14, 10 02 15, 10 02 80, 10 02 81
Odpady z hutnictwa żelaza i stali.
10 03 02, 10 03 05, 10 03 16 Odpady z hutnictwa aluminium.
10 05 01, 10 05 04, 10 05 11, 10 05 80 Odpady z hutnictwa cynku.
10 06 01, 10 06 02, 10 06 04, 10 06 80 Odpady z hutnictwa miedzi.
10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10,
10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 80,
Odpady z odlewnictwa żelaza.
10 11 03, 10 11 05, 10 11 12 Odpady z hutnictwa szkła.
10 10 03 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych.
10 80 01, 10 80 03, 10 80 05. Odpady z produkcji żelazostopów.
11 05 01, 11 05 02, 11 05 99, 11 01 07* Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania.
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,
12 01 07*, 12 01 13, 12 01 15,
12 01 17, 12 01 21, 12 01 99,
12 01 09*, 12 01 10*
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
15 01 04, 15 01 11* Opakowania z metali włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi.
16 01 01, 16 01 02, 16 01 03, 16 01 04*,
16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*,
16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*,
16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy i maszyny pozadrogowe, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
16 02 14, 14 02 16, 16 02 09*,
16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*,
 16 02 13*, 16 02 15*
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*
Baterie i akumulatory.
16 08 01, 16 08 03, 16 08 04 Zużyte katalizatory.
16 81 02 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
16 82 02 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych.
19 12 02, 19 12 03 Odpady metalowe z mechanicznej obróbki odpadów.
19 10 01, 19 10 02, 19 10 04, 19 10 06. Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale.
20 01 40, 20 01 41, 20 01 35*,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 34, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41
20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie.
01 01 01, 01 01 02, 01 01 80 Odpady z wydobywania kopalin
01 04 08, 01 04 10 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin inne niż rudy metali.
03 01 01,03 01 05, 03 01 81,
03 01 04*, 03 01 80*
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli.
03 03 01, 03 03 07 Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury.
08 01 12, 08 01 18, 08 01 99,
 08 01 17*
Odpady farb i lakierów.
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw.
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09
Odpady opakowaniowe.
16 11 02, 16 11 04 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe.
19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16,
19 01 99, 19 03 05, 19 01 07*
Odpady z termicznego przekształcania odpadów.
16 03 04* Odpady z przetwarzania azbestu.
17 06 01*, 17 06 05* Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*,
13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*,
13 01 12*, 13 01 13*
Odpadowe oleje hydrauliczne.
13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07*, 13 02 08*
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*,
13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*
Odpadowe oleje oraz ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.
13 05 01*, 13 05 02* Odpady z odwadniania olejów w separatorach.
13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03* Odpady paliw ciekłych.
17 03 01*, 17 03 03* Odpady asfaltów, smół, i produktów smołowych.
19 11 01* Zużyte filtry iłowe.
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 37*, 17 02 04* Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

* - odpady zawierające substancje niebezpieczne

Ostatnio zmieniany piątek, 18 marzec 2016 20:57

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności.
  Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności. Obowiązkowy split payment, obejmie w sumie 150 grup towarów i usług dla transakcji przekraczających kwotę 15 tys. zł. - za niedostosowanie się do nowych obowiązków przewidziane są sankcje.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 15:12 Czytaj dalej...
 • Niezwykłe metale tnące stal!
  Niezwykłe metale tnące stal! Przemysł wiele zyskał od czasu produkcji stali szybkotnącej na początku XX wieku. To dzięki niej, konstruktorzy mieli do dyspozycji stop, który bardzo przyspieszył obróbkę innych metali. Niestraszne mu były ani obciążenia, ani wysoka temperatura, ani wysokie prędkości obrotowe, toteż szybko uzyskał nazwę high speed steel, czyli „stal dużych prędkości” – w skrócie: HSS.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:35 Czytaj dalej...
 • Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki?
  Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki? Skup metali zwykle kojarzy się nam z ogromnymi złomowiskami starych aut i maszyn. Okazuje się jednak, że metale nietypowe, a wśród nich metale szlachetne, czego przykładem może być, platyna czy metale powszechnie używane w elektronice i w przemyśle chemicznym, przede wszystkim wolfram i pallad, także są często skupowane i odzyskiwane. Zajmują się tym wyspecjalizowane przedsiębiorstwa jak zlomskup.eu mające w swoich zasobach odpowiedni sprzęt do oceny ilości metali nietypowych w złomie i znajomość procesu ich odzysku.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:17 Czytaj dalej...
 • ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2
  ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2 Jesteśmy świadomi znaczenia zmian klimatu dla społeczeństwa i odpowiedzialności ArcelorMittal jako emitenta CO2 w zakresie ograniczania naszego śladu węglowego. Rozumiemy zainteresowanie naszych interesariuszy działaniami, jakie zamierzamy podjąć, żeby ten cel osiągnąć – wyjaśnia Lakshmi Mittal, dyrektor generalny i prezes ArcelorMittal.
  Napisano środa, 14 sierpień 2019 21:06 Czytaj dalej...
 • Polski rynek złomu czeka kryzys?
  Polski rynek złomu czeka kryzys? Po trwającym 1,5 roku prosperity polski rynek złomu staje na krawędzi kryzysu. Ma na to wpływ spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejąca od kilku miesięcy sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w Polsce.
  Napisano piątek, 24 maj 2019 09:27 Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 160 gości oraz 1 użytkownik.