fbpx

Panel logowania

Złom stalowy

Złom stalowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez EUROFILE

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest firma EUROFILE z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-606), ul. Słoneczników 43, zwana dalej Administratorem lub EUROFILE .
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane?

EUROFILE dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, czy też w związku z realizacją funkcji / obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
nawiązania współpracy;
zawarcia i wykonywania umowy;
rozliczenia umów;
udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług EUROFILE ;
obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
Podstawą przetwarzania Danych przez EUROFILE jest:
zgoda osoby, której dane dotyczą;
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osób, które skontaktowały się z EUROFILE będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane spółkom powiązanym z EUROFILE , naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

5. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, EUROFILE podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z EUROFILE pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn Polskiego Portalu Branży Złomowej ZŁOM.INFO.PL

 

Szanowny Użytkowniku!

  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.


Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:
w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chromew przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.


Orientacyjne, średnie ceny złomu na podstawie cenników największych skupów złomu w Polsce. Cennik skupu złomu dla dostawców hurtowych, podane ceny złomu są cenami netto.  

Cennik z dnia 05.01.2011

ZŁOM STALOWY
złom niewsadowy N10
650 zł/t
złom niewsadowy N5
850 zł/t
złom niewsadowy N7
900 zł/t
złom wsadowy cieżki pow. 5mm
930 zł/t
złom wsadowy gruby pow 10mm
1000 zł/t
złom żeliwa
850 zł/t
wióry stalowe
730 zł/t
 
ZŁOM ALUMINIUM
aluminium sektor
5,90 zł/kg
aluminium linka
5,80 zł/kg
aluminium offset
5,60 zł/kg
aluminium felgi
5,60 zł/kg
aluminium spożywcze
5,10 zł/kg
aluminium profile czyste
5,60 zł/kg
aluminium odlew
4,50 zł/kg
aluminium plastyka
4,30 zł/kg
aluminium wióry
3,20 zł/kg
aluminium czysta folia
1,00 zł/kg
aluminium puszka
3,50 zł/kg
aluminium żaluzje
3,00 zł/kg
aluminium chłodnice z Cu
9,50 zł/kg
aluminium chłodnice
3,50 zł/kg
 
ZŁOM MIEDZI
miedź millbera
24,00 zł/kg
miedź kawałek energetyka
23,00 zł/kg
miedź kawałek
22,00 zł/kg
miedź trakcja
23,00 zł/kg
miedź nawój
22,00 zł/kg
miedź pobiał
21,00 zł/kg
miedź piecyki
20,00 zł/kg
 
ZŁOM BRĄZU
brąz niemagnetyczny
17,50 zł/kg
brąz magnetyczny
17,00 zł/kg
brąz wióry (bez mosiądzu) 14,00 zł/kg
 
ZŁOM MOSIĄDZU
mosiądz M63 poprodukcja
15,50 zł/kg
mosiądz M63 poamortyzacja
15,00 zł/kg
mosiądz M63 włosy
14,00 zł/kg
mosiądz żółty
13,00 zł/kg
mosiądz pobiał
12,90 zł/kg
mosiądz otoczka
13,50 zł/kg
 
ZŁOM STALI STOPOWYCH
stal nierdzewna CrNi 8-9% Ni
6,80 zł/kg
stal nierdzewna CrNi wióry
5,00 zł/kg
nikiel
42,00 zł/kg
stal chromowa
1,20 zł/kg
węgliki spiekane czyste
57,00 zł/kg
węgliki spiekane wyluty
55,00 zł/kg
stal narzędziowa SW7M, SW18
9,00 zł/kg
stal narzędziowa SW12, SW9
5,00 zł/kg
   
POZOSTAŁY ZŁOM
akumulatory 
1,00 zł/kg
złom silników elektrycznych do 2Mg
2,40 zł/kg
cyna 100%
45,00 zł/kg
cyna stopowa 60%
14,00 zł/kg
cyna stopowa 40%
12,00 zł/kg
ZnAl
3,00 zł/kg
Ołów Pb
5,00 zł/kg