fbpx

Panel logowania

wtorek, 09 czerwiec 2009 22:43

ZŁOM INFO PL - klasyfikacja złomu miedzi


Złom miedzi, miedźMiedź - jest czerwonobrązowym, miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Nie ulega korozji na powietrzu, jedynie w kontakcie z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla pokrywa się charakterystyczną zieloną patyną, która tworzy warstwę ochronną dla miedzi. Miedź jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych i ogólnie w elektronice, a także w budownictwie jako pokrycia dachowe.

Występuje także jako barwnik i katalizator. Jest również dodawana do wielu stopów: zarówno do stali jak i do stopów aluminium srebra i złota, poprawiając własności mechaniczne. Ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne miedź stanowi materiał strategiczny.

  WYBRANE RODZAJE ZłOMU MIEDZI

GRUPA
KLASA
NAZWA POTOCZNA
POSTAĆ
WYMAGANIA
1.01
  Miedź o zaw. Cu
min. 99,9%
1.01K
millbera
złom kawałkowy
świecąca
1.01.1
kawałkowa czysta 
złom kawałkowyo grubości
  powyżej 0,5mm
wolny od pobiału, lutów, zanieczyszczeń metalicznych wolny od lakierów i izolacji dopuszczalne śladowe ilości zaniecz. niemetalicznych
1.02
  Miedź o zaw. Cu
min. 99%
1.02.1
dwójka
złom kawałkowy o grubości
  powyżej 0,5mm
wolny od pobiału, lutów, zanieczyszczeń metalicznych wolny od lakierów i izolacji dopuszczalne śladowe ilości zaniecz. niemetalicznych
1.02.3
złom kawałkowyi inny
wolny od pobiału, lutów, zanieczyszczeń metalicznych dopuszczalne 10% zaniecz. niemetalicznych dopuszczalny lakier i izolacja bawełniana, jedwabna
1.02.4
wióry
wióry
wolne od zanieczyszczeń innymi metalami dopuszczalne 2% zaniecz. niemetalicznych
1.02.5
wióry, ścinki itp.
j.w. oraz dopuszczalne 2% zaniecz. Fe
1.02.6
pobiał
złom kawałkowy
dostarcza się wg poszczególnych rodzajow pokryć i pobiały. Dopuszcza się zawartość lakierow, emalii i izolacji łącznie do 5%; może zawierać pokrycia metaliczne oraz lutowe.
1.03
  Miedź stopowa
o zaw. Cu
min. 97%
1.03.1
nawój, lakier, trójka
złom kawałkowyi inny
dostarczany oddzielnie w gatunkach stopu; dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych; wolny od zaniecz. Innymi metaliami i stopami
1.03.2
wióry
wióry, ścinki itp.
dostarczany oddzielnie w gatunkach stopu; dopuszcza się zanieczyszczenia niemetalicznych do 2% oraz zawartość Fe do 2%.
1.04
  Miedź niesort
1.04.1
niesort
złom kawałkowy
dostarczany luzem; min. zawartość miedzi 20%.
1.04.2
kable - niesort
kable
dostarczane oddzielnie wg rodzaju osłony
1.04.3
silniki - niesort
silniki elektryczne, wirniki, stojany
dostarczane w stanie nierozmontowanym
1.04.4
miesort
wióry
dostarczany luzem; min. zawartość miedzi 20%.
01.01
Odpady
metalurgiczne
01.01.1-3
złom miedzionośny 
skrzepy
skrzepy
01.01.4-5
zgorzeliny
zgorzeliny
01.01.6-7
szlamy
szlamy
01.01.8
opiłki i pyły 
opiłki i pyły 
01.01.9
żużle
żużle