fbpx

Panel logowania

Złom stalowy

Złom stalowy


Dokumenty i wzory dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności skupu złomu.

KATALOG ODPADÓW:

złom PDFNowy ktalog odpadów z dnia 29 grudnia 2014 r.

EWIDENCJA ODPADÓW: 

 złom PDFDz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
złom PDFFormularz przyjęcia odpadów metali
złom PDFPodstawa prawna Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.
złom PDFPodstawa prawna z dnia 14 lutego 2006
złom PDFZmiana ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r.

RECYKLING:

złom PDFDokumenty potwierdzające recykling
złom PDFZaświadczenie potwierdzające recykling
złom PDFPodstawa prawna Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2005 r.


WNIOSKI:

złom PDFWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
złom PDFWniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie lub transport odpadów

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI: 

złom PDFZaświadczenie o demontażu pojazdu 
złom PDFRoczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
złom PDFUstawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25 poz. 202)
złom PDFUstawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664)

 

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO:

złom PDFKarta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

OPŁATY PRODUKTOWE I DEPOZYTOWE:

złom PDFObowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

 

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW:

złom PDFPodstawa prawna z dnia 30 lipca 2004 r. 

   złom PDFKatalog odpadów z dnia 27 września 2001 r.

Poniżej wybrane, najczęściej używane kody odpadów w handlu i obrocie złomem.

Kod odpadu złomu Pochodzenie odpadu - złomu
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 04*,
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 01*,
17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 05 04, 17 05 06,
17 05 08, 17 06 01*, 17 06 05*,
17 08 02, 17 09 04, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 04 11
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych.
10 13 14 Odpady betonowe.
10 13 82 Wybrakowane wyroby betonowe.
02 01 10 Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10,
10 02 14, 10 02 15, 10 02 80, 10 02 81
Odpady z hutnictwa żelaza i stali.
10 03 02, 10 03 05, 10 03 16 Odpady z hutnictwa aluminium.
10 05 01, 10 05 04, 10 05 11, 10 05 80 Odpady z hutnictwa cynku.
10 06 01, 10 06 02, 10 06 04, 10 06 80 Odpady z hutnictwa miedzi.
10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10,
10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 80,
Odpady z odlewnictwa żelaza.
10 11 03, 10 11 05, 10 11 12 Odpady z hutnictwa szkła.
10 10 03 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych.
10 80 01, 10 80 03, 10 80 05. Odpady z produkcji żelazostopów.
11 05 01, 11 05 02, 11 05 99, 11 01 07* Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania.
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,
12 01 07*, 12 01 13, 12 01 15,
12 01 17, 12 01 21, 12 01 99,
12 01 09*, 12 01 10*
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
15 01 04, 15 01 11* Opakowania z metali włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi.
16 01 01, 16 01 02, 16 01 03, 16 01 04*,
16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*,
16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*,
16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy i maszyny pozadrogowe, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
16 02 14, 14 02 16, 16 02 09*,
16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*,
 16 02 13*, 16 02 15*
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*
Baterie i akumulatory.
16 08 01, 16 08 03, 16 08 04 Zużyte katalizatory.
16 81 02 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
16 82 02 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych.
19 12 02, 19 12 03 Odpady metalowe z mechanicznej obróbki odpadów.
19 10 01, 19 10 02, 19 10 04, 19 10 06. Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale.
20 01 40, 20 01 41, 20 01 35*,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 34, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41
20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie.
01 01 01, 01 01 02, 01 01 80 Odpady z wydobywania kopalin
01 04 08, 01 04 10 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin inne niż rudy metali.
03 01 01,03 01 05, 03 01 81,
03 01 04*, 03 01 80*
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli.
03 03 01, 03 03 07 Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury.
08 01 12, 08 01 18, 08 01 99,
 08 01 17*
Odpady farb i lakierów.
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw.
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09
Odpady opakowaniowe.
16 11 02, 16 11 04 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe.
19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16,
19 01 99, 19 03 05, 19 01 07*
Odpady z termicznego przekształcania odpadów.
16 03 04* Odpady z przetwarzania azbestu.
17 06 01*, 17 06 05* Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*,
13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*,
13 01 12*, 13 01 13*
Odpadowe oleje hydrauliczne.
13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07*, 13 02 08*
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*,
13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*
Odpadowe oleje oraz ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.
13 05 01*, 13 05 02* Odpady z odwadniania olejów w separatorach.
13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03* Odpady paliw ciekłych.
17 03 01*, 17 03 03* Odpady asfaltów, smół, i produktów smołowych.
19 11 01* Zużyte filtry iłowe.
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 37*, 17 02 04* Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

* - odpady zawierające substancje niebezpieczne

POKAŻ SIĘ Z WŁAŚCIWEJ STRONY!

Dołącz do Najlepszych!
Umieść Skuteczną Reklamę na Naszym Portalu


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skuteczną promocją swojej firmy w internecie to nasza oferta spełni wszystkie oczekiwania. Między innymi proponujemy zamieszczanie banerów reklamowych, artykułów sponsorowanych czy wysyłkę mailingu. Cena za usługę uzależniona jest od jej rodzaju, wielkości, czasu wyświetlania reklamy na portalu oraz formy płatności.

Nadmieniamy, że oglądalność naszego portalu dynamicznie rośnie! Kładziemy duży nacisk na promocję, dzięki czemu z łatwością trafiamy bezpośrednio do zainteresowanych osób i firm.

W przypadku jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy wyczerpujących informacji. Odpowiemy na wszelkie pytania i oferty zainteresowanych reklamodawców.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


 Baner reklamowy umieszczony w sekcji bocznej

Graficzny element reklamowy, umieszczony na wszystkich stronach naszego portalu widoczny w sekcji bocznej.

Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście na Państwa stronę internetową lub do rozszerzonego wpisu w naszym katalogu.


Specyfikacja techniczna:
Wymiary: 360 x 200 px
Wielkość: do 700 kB. 
Format: JPEG, GIF

 


Cena: 1 miesiąc - 400,00 zł + VAT

Dostępne rabaty:

  • Przy opłaceniu reklamy z góry na okres 6 miesięcy udzielamy rabatu w wysokości 10,00 %
  • Przy opłaceniu reklamy z góry na okres 12 miesięcy udzielamy rabatu w wysokości 30,00 %  

Projekt reklamy wykonamy dla Ciebie GRATIS!


 Baner reklamowy umieszczony w sekcji górnej.

Graficzny element reklamowy umieszczony w centralnym miejscu portalu na wszystkich stronach.


Kliknięcie w Baner powoduje automatyczne przejście na Państwa stronę internetową lub do rozszerzonego wpisu w naszym katalogu.

Specyfikacja techniczna:
Wymiary: 770 x104 px
Wielkość: do 500kB
Format: JPEG, GIF, PNG 

 

Cena: 1 miesiąc - 500,00 zł + VAT

Dostępne rabaty:

  • Przy opłaceniu reklamy z góry na okres 6 miesięcy udzielamy rabatu w wysokości 10,00 %
  • Przy opłaceniu reklamy z góry na okres 12 miesięcy udzielamy rabatu w wysokości 30,00 %  

Projekt reklamy wykonamy dla Ciebie GRATIS!

 

 Artykuł sponsorowany/ reklamowy
Artykuł, który jest wyświetlany na pierwszej stronie portalu przez okres 2 tygodni oraz umieszczany zostaje na stałe w dziale aktualności branżowych.
W artykule można załączyć dowolne zdjęcia i linki.
 
Cena:   600,00 zł + VAT
 
 

 Mailing reklamowy/ informacyjny
 
Możliwość poinformowania o Państwa ofercie lub konkretnym wydarzeniu wszystkich użytkowników portalu obecnie ponad 13 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.
 
Cena:   2000,00 zł + VAT 
 

 
Istnieje możliwość łączenia różnych form reklamy - wtedy cenę ustalamy indywidualnie.
 
Zapraszamy do współpracy
 
Kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.